10 Bijbelteksten om je te sterken tegen zorgen

10 Bijbelteksten om je te sterken tegen zorgen
bijbelteksten

Vervuilt angst uw geloof? Stel jezelf de volgende vragen: Maakje jezelf zich zorgen over de veiligheid van je kinderen telkens wanneer ze de deur uitlopen? Merk je dat je ijsbeert als je partner 15 minuten te laat is voor het avondeten? Word je elke keer gestrest als nieuwslezers onheil en somberheid verkondigen over de economie? Ben je bang, elke keer dat er een storm door je staat komt? Als dat zo is, dan is het tijd dat je een standpunt inneemt tegen zorgen. Hier zijn 10 Bijbelteksten om je te helpen sterk te gaan opstaan ​​tegen zorgen en angst.

  1. 1 Johannes 4:18: Zulke liefde kent geen angst, want volmaakte liefde verdrijft alle angst. Als we bang zijn, is dat uit angst voor straf, en dit toont aan dat we zijn volmaakte liefde niet volledig hebben ervaren.
  2. 1 Petrus 5:7: Geef al je zorgen en zorgen aan God, want hij geeft om je.
  3. Filippenzen 4:6-7: Maak je nergens zorgen over; bid in plaats daarvan over alles. Vertel God wat je nodig hebt en bedank hem voor alles wat hij heeft gedaan. Dan zul je Gods vrede ervaren, die alles wat we kunnen begrijpen te boven gaat. Zijn vrede zal uw hart en geest bewaken terwijl u in Christus Jezus leeft.
  4. Mattheüs 6:25-34: Daarom zeg ik je dat je je geen zorgen hoeft te maken over het dagelijks leven – of je genoeg eten en drinken hebt, of genoeg kleding om te dragen… Deze dingen beheersen de gedachten van ongelovigen, maar je hemelse Vader weet het al al uw behoeften. Zoek boven alles het Koninkrijk van God en leef rechtvaardig, en hij zal je alles geven wat je nodig hebt…
  5. Johannes 14:27: Ik laat je achter met een geschenk: gemoedsrust en hart. En de vrede die ik geef is een geschenk dat de wereld niet kan geven. Wees dus niet ongerust of bang.
  6. Romeinen 8:28: En we weten dat God ervoor zorgt dat alles samenwerkt voor het welzijn van degenen die God liefhebben en naar zijn doel voor hen geroepen zijn.
  7. Psalm 37:3: Vertrouw op de Heer en doe het goede. Dan zul je veilig in het land leven en voorspoedig zijn.
  8. Filippenzen 4:19: En dezelfde God die voor mij zorgt, zal in al uw behoeften voorzien van zijn glorieuze rijkdommen, die ons in Christus Jezus zijn gegeven.
  9. Lucas 1:74-75: We zijn gered van onze vijanden, zodat we God kunnen dienen zonder angst, in heiligheid en gerechtigheid zolang we leven.
  10. Psalm 103:1-5: Laat alles wat ik ben de Heer prijzen; met heel mijn hart zal ik zijn heilige naam loven. Laat alles wat ik ben de Heer prijzen; moge ik de goede dingen die hij voor mij doet nooit vergeten. Hij vergeeft al mijn zonden en geneest al mijn ziekten. Hij verlost mij van de dood en kroont mij met liefde en tedere barmhartigheden. Hij vult mijn leven met goede dingen. Mijn jeugd is vernieuwd als die van een adelaar!

Als je zorgen hebt laten binnensluipen in je leven, kom er dan tegen in gevecht! Lees deze teksten. Print ze uit en hang ze op een plek waar je ze elke dag kunt zien, de hele dag door. Laat angst je niet beroven van je geloof in God en Zijn Woord, neem er stelling tegen in en leef in vertrouwen met Jezus en goddelijke kracht!

Waarom is het zo belangrijk om over Gods Woord te mediteren?

Zoveel wedergeboren Christenen lopen de wereldoverwinnende overwinning mis die zij in Christus Jezus hebben. Ze bevinden zich steeds “onder” de omstandigheden in plaats van “aan de top”, en ze kunnen er niet achter komen waarom. Ze hebben nooit een fundamentele waarheid begrepen over het leiden van een succesvol christelijk leven. Ze hebben nooit begrepen waarom het zo belangrijk is om over het Woord van God te mediteren of na te denken en te overdenken.

Spreuken 4:20-22 zegt: “Mijn zoon, let op mijn woorden; neig uw oor tot mijn woorden. Laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar ze in het midden van uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, en gezondheid voor hun hele vlees” (NBG).

Merk op dat volgens die verzen, wanneer je “aandacht” aan Gods woorden geeft, het “uitspraken” worden over jou leven. De Schrift begint tegen je te praten. De Heilige Geest spreekt ze van binnen tot je, zodat je de gedachten van God niet alleen kunt zien, maar ook kunt horen.

Als je de beslissing neemt om die gedachten voor waarheid aan te nemen door ze expres steeds weer opnieuw te zeggen, zul je jezelf er uiteindelijk op betrappen dat je ze zegt zonder dat je hoeft te beslissen om het te doen. Als dat gebeurt, is je denken op dat gebied veranderd. Gods gedachten zullen de uwe zijn geworden. Je hebt je bolwerken weten neer te halen!

Plots zie je iets heel anders dan de wereld ziet. Terwijl zij droogte zien, zie jij rivieren. Terwijl zij naar hongersnood kijken, zie jij feest. Terwijl ze naar de financiële ineenstorting kijken, zie je de rijkdom van DE ZEGEN.

Ik zeg niet dat al je omstandigheden van de ene op de andere dag zullen veranderen. Het kost vaak tijd voordat de manifestatie van DE ZEGEN zichtbaar wordt in dit natuurlijke rijk. Maar je kunt het nog steeds ‘zien’ – omdat je niet echt met je fysieke ogen ziet. ik ook niet. Je kijkt met je verstand.

Je hersenen verzamelen informatie en zetten deze om in beelden in je ziel. Vervolgens interpreteer je die beelden en bepaal je wat je ermee doet.

Jij en ik kunnen hetzelfde doen. In plaats van naar de omstandigheden om ons heen te kijken, kunnen we ons concentreren op het Woord van God. In plaats van te mediteren over wat de wereld zegt, kunnen we onze tijd besteden aan mediteren over wat God zegt. Als we dat doen, zal het Woord in ons doordringen en onze gedachten, onze gezondheid en onze realiteit beginnen te veranderen!

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?