Jouw Eenheid met God

Jouw Eenheid met God
De wijze waarop De Heilige Geest in jou zich kan verbinden met God De Vader zelf en je kunt samensmelten tot één Geest is door aanbidding. Aanbidding, wat in het Grieks ‘proskuneo’ betekent, dat zou als je het letterlijk vertaald ‘terug kussen’ betekenen ofwel liefde beantwoorden.
Het is Gods diepste verlangen dat wij Zijn liefde beantwoorden en daarom ook in zijn gehele Woord terug te vinden.
Allereerst is het goed om te beseffen dat lofprijs of psalmgezang niet hetzelfde is zijn als de aanbidding, waar in De bijbel over aanbidding gesproken wordt.
Lofprijs is God behagen, loven of prijzen met de ziel. Het is een zeer krachtig wapen om in te zetten wanneer satan je aanvalt en rotgevoelens of gedachtes zich dreigen meester over je te maken. Het brengt je in Gods tegenwoordigheid, waardoor satan uiteindelijk altijd zal vluchten!
Aanbidding is echter vanuit de Geest en heeft als doel om een uniek persoonlijk contact met god te hebben. Het hoogst haalbare wat we kunnen behalen zolang we hier op aarde zijn.
“Wie zich echter met de Here verenigt is één met Hem.” (1 kor 6:17)
“Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders De Vader zullen aanbidden in Geest en waarheid, want De Vader zoekt wie Hem aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en waarheid.” (Joh 4:23-24)
Aanbidding is als de huwelijksgemeenschap met God, het verenigt ons in één Geest. Zoals uit de menselijke huwelijksgemeenschap bevruchting en nageslacht voortkomt, zo brengt gemeenschap met God ook vrucht voort. De vruchten van de Geest.
“Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Gal 5:22)
Door de Geest steeds weer bij God “op te laden” zullen zijn vruchten steeds meer door je heen manifesteren. De sleutel tot geestelijke groei is dus niet door inspanning, maar door eenwording ofwel eenheid met God!
Tijdens aanbidding kan Gods geest het lichaam aanvuren, handen opheffen of neerknielen met het gezicht naar de grond is dan zeker geen uiterlijk vertoon of show!
“Serafs stonden boven Hem, ieder had 6 vleugels: met 2 bedekte ieder zijn gezicht me 2 bedekte zij de voeten en met 2 vlogen zij. De één riep tot de ander: Heilig, Heilig is de Heere.” (Jes. 6:2-3)
“Stel nu zo uw ledematen beschikbaar tot dienst van gerechtigheid, tot heiliging.” (Rom 6:19)
De serafs bedekken onder non-stop aanbidding het gezicht en de voeten als teken van nederigheid terwijl ze vliegen als teken van dienstbaarheid. Deze zaken zou je kunnen vergelijken met het knielen met het gezicht naar de grond of het opheffen van de handen tijdens aanbidding.
De Geest in ons moet groeien dus lofprijs en aanbid God vooral op een manier waar jij je ontspannen bij voelt. Als jou maximale lofprijs met je voet wippen is dan geniet God op en top van jou als jij je op die manier helemaal geeft! Ga nooit gedrag van andere nadoen omdat je denkt dat iets zo hoort.
En mocht je personen tegenkomen die wel bezig zijn met hoe andere mensen deden tijdens aanbidding dan moet je maar denken dat die nog mogen leren dat je tijdens aanbidding het beste bezig kan zijn met Gods aanwezigheid.

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?