Jou kom tot jezelf moment

Jou kom tot jezelf moment
Waar veel mensen mee kampen is zelfveroordeling. Zelf heb ik hier ook enorm last van gehad. Ik kwam uit een nogal Goddeloos bestaan. Hierdoor waren behoorlijk veel zaken die in de Bijbel als zonde terug te vinden zijn, voor mijzelf qua normen en waarden eigenlijk nog heel normaal.
Ook al werd ik me wel steeds bewuster van zonde, ik realiseerde me ook dat wat ik mezelf in 36 jaar leven zonder God had aangeleerd ik niet in 2 weken even omgedraaid kreeg.
Zonde – Wat Letterlijk ‘Je doel Missen ‘betekent, waarbij het God dank zo is dat wanneer wij vandaag ons doel missen Onze God zo groot is dat wij morgen best nog een kans kunnen krijgen om ons doel alsnog te behalen. Toen ik het verhaal “De verloren zoon” uit het Lukas Evangelie pas echt begreep, gaf dat mij een handvat mijn zelfveroordeling los te laten!
“En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.” (Lukas 15:11-24)
Als je in dit verhaal God ziet als De Vader en de zoon (of dochter) dat ben jij. De zoon is al bij de Vader, deze is dus al een Christen zou je kunnen stellen, maar wil een leven in de wereld van geld, aanzien, losbandigheid. Dus je eist een deel van de erfenis op.
Wat je dus feitelijk doet is dat je De Vader voor dood verklaard! Je krijgt een erfenis immers pas als iemand dood is. Stel je eens voor dat je nu je grootouders, of ouders zou zeggen, joh verkoop je huis maar en ga maar ergens wat huren, ik wil mijn erfenis alvast om te feesten, hoe bizar zou dat plaatje zijn?
Je gaat dat geld op feesten, naar de hoeren en losbandig leven, drank, drugs en de populaire Influencer uithangen, je post je socials vol met hoe dik je het wel niet voor elkaar hebt en iedereen volgt je.
Maar na een tijd raakt je geld op, je hebt niks meer te posten, mensen ontvolgen je en niemand kan meer met je feesten. Je raakt eenzaam en zoals in het verhaal van De verloren zoon kom je op het diepste van het diepste punt te zitten.
De verloren zoon was een Jood en joodse mensen eten koosjer, dat is dus absoluut geen varkensvlees. Ze raken het niet eens aan! De verloren zoon kwam tussen de varkens te zitten en had zo’n honger dat hij zelfs het voer van de varkens zou willen eten, maar hij at het niet omdat niemand het hem gaf! Hoe diep ben je dan gezakt?
Zie je jezelf al slapend op een vuilnisbelt, nat van de regen en modder, met een lege maag, eenzaam en vol schaamte. Je voelt je in de steek gelaten want iedereen leek je vriend maar het was een illusie, want nu je niks meer hebt lig je hier op het diepte punt van je leven. (Dit diepte punt hoeft natuurlijk niet zo extreem te zijn als dit voorbeeld, het kan ook huilend op je kamer zijn natuurlijk).
Op dat moment kwam de verloren zoon Tot zichzelf! Begrijp je dat punt? Het punt dat je beseft, ik kan het niet alleen… Ik ben van de weg met God afgeraakt en het leek zo’n mooie weg maar ik ben gevallen voor de leugens van de wereld, ow ik heb zo’n spijt!
De verloren zoon maakte op dat punt een keuze in zijn hart, vanuit oprecht berouw. En die keuze mogen wij ook maken. Ook ik ben afgeweken van Gods weg en heb momenten gekend waarin ik wakker leek te worden in een nachtmerrie en God, die eens zo dichtbij, warm en liefdevol was ineens totaal verdwenen leek. Maar doordat ik besefte dat mijn keuzes verkeerd waren en ik met een huilend hart terugverlangde naar God, werd er een weg terug geopend.
De verloren zoon neemt zich voor een heel verhaal van schuld bekennen en boete te gaan doen naar zijn Vader en daar is waar we het liefdevolle hart van God zien, dat wat er is omdat het hart van de zoon oprecht vanuit berouw een keuze maakte, let op! Want nu wordt het Amazing hoe groot God is!
De Vader staat allang te wachten op zijn zoon en wacht niet op zijn zoon en laat Zijn zoon niet door het stof kruipen en zich vernederen, aanklagen en veroordelen, NIETS VAN DAT! Hij rent naar Zijn zoon! En terwijl zijn zoon spreekt, onderbreekt Hij Zijn zoon, Hij heeft het hart van Zijn zoon allang gezien en hoeft de woorden niet!
Hij laat Zijn zoon direct omkleden, met een mantel, deze staat symbool voor de mantel der liefde! Vervolgens krijgt zijn zoon een ring om, deze staat symbool voor een volledig herstel van het verbond, zoals een huwelijks ring een huwelijks verbond bekrachtigd. En hij krijgt sandalen aan zijn voeten, wat symbool staat voor herstel in zijn roeping, sandalen staan voor het brengen van het Evangelie van vrede.
Ofwel kort samengevat, door de keuze die de zoon maakte met zijn hart en door terug te keren naar de Vader wordt hij direct zonder veroordeling VOLLEDIG hersteld in ere als kind van God!
En vervolgens is er geen schaamte! Nee het gemeste kalf wordt geslacht en er is feest!
Als je beseft dat God in zijn woord jou probeert uit te leggen hoe groot zijn genade voor jou is, ook als je Christen bent, wanneer jij bij zonde tot jezelf komt en met je hart je bekeert en terug keert naar de Vader, wie ben je dan nog om ooit jezelf te veroordelen i.p.v. mee te feesten over de genade van God!
admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?