Jouw avondmaal

Jouw avondmaal

Jezus stelt het heilige avondmaalzelf in bij zijn discipelen.

“En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheüs 26:26-28)

Bij het vieren van het avondmaal breken we het brood en staan we stil hoe het lichaam van Jezus gebroken werd. Jezus Christus was een mens, die voelde als een mens en werd urenlang gemarteld, kreeg een kroon van doornen in zijn hoofdhuid geslagen en werd na deze martelweg levend aan het kruis genageld. Een foltering die ondenkbaar is voor ons en deze onderging Jezus, De Heer, voor ons. Wanneer we het brood eten mogen we deze gebrokenheid van Zijn lichaam herdenken.

Daarna nemen we de beker wijn (of druivensap) als teken voor Zijn bloed.

Wij leven hier in het vlees en Jezus leert ons de drinkbeker wijn als zijn bloed te drinken als teken en erin van het nieuwe verbond dat is ontstaan doordat Hij Zijn leven gaf.

Jezus verteld zijn discipelen het avondmaal te vieren en Paulus onderstreept dit later in zijn brieven nog eens extra.

“Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.” (1 Korinthe 11:25)

Het is mooi om als kerkelijke gemeente samen avondmaal te vieren. Zelf heb ik ervaren in periodes waarin ik extra geloof, kracht en dus Jezus nodig had ik soms een week lang elke dag avondmaal vierde. De stilte en het volle besef wat Jezus werkelijk voor mij gedaan heeft, liet mij met tranen in mijn ogen nog dieper bewust zijn wat Jezus mij gegeven heeft.

Het vieren van het avondmaal is een moment om je dichtbij Jezus te voelen.

In sommige kerken word je verteld dat alleen bepaalde mensen het avondmaal mogen vieren, maar ik hoop dat ik met dit artikel je kan aanvuren en laten beseffen dat Jezus zelf jou vroeg Hem te herdenken, zonder dat je aan van alles moest voldoen. Juist het steeds weer stilstaan bij Zijn totaal gebroken lichaam zal een verlangen in je laten groeien heilig te worden.

Nu is het zo dat ik afgelopen periode op facebook een zus ben tegengekomen die het avondmaal viert in live streams. Ze geeft je ruimte vragen te stellen en bovenal als je zon live avondmaal meedoet dan zul je zien dat Jezus en zijn Geest erg door haar spreken. Daarom zou ik je willen bemoedigen je eens aan te sluiten bij het vieren van het avondmaal samen met Hanna Driessen. Neem je ruimte om vragen te stellen maar ervaar vooral hoe opbouwend deze heilige daad is.

Je kunt elke donderdag om 20 uur het live avondmaal vieren via -> https://www.facebook.com/hanna.driessen.39

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?