Jouw Bidden & Vasten

Jouw Bidden & Vasten

In de Bijbel wordt er op veel plaatsen gesproken over vasten. Vasten is het je vrijwillig onthouden van voedsel.

In de loop der tijd zijn er door mensen allerlei varianten bedacht zoals: alcohol vasten of socialmedia vasten of scherm vasten. Maar naar mijn visie missen deze vormen volledig hun doel en is dit meer een uiting van geestelijke onvolwassenheid en slecht onderwijs.

Het doel van vasten is door je te onthouden van voedsel gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10 dagen tot maximaal 40 dagen), dat je geestelijke staat of bewustzijn verandert. Hierdoor ga je Gods kracht en leiding op een heel ander en veel dieper niveau ervaren waardoor je vanuit een bepaalde geestelijke kracht op plaatsen in jezelf kunt komen, waar je normaal niet komt. Hierdoor kan het dat je reiniging of bevrijding ontvangt. Vasten breekt geestelijke muren af. Doordat je afhankelijkheid niet van voedsel is maar je werkelijk jezelf afhankelijk van Gods Geest maakt, behaal je een eenheid met God en kan Zijn Geest, krachtig in je werken, waar deze normaal geremd wordt door lichamelijke verlangens!

“Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan        en dat u elk juk breekt?” (Jesaja 58:6)

Vasten kun je ook als jong gelovige al doen, het zal je geloof enorm sterken en een bijzondere ervaring zijn.

Natuurlijk zijn er mensen waarvoor vasten door bijvoorbeeld medicatie gebruik, zwangerschap, suikerziekte of andere aandoeningen of redenen, niet zomaar een verstandig iets is. Het is dan verstandig dit eerst met een arts te bespreken.

Er zijn ook alternatieve vormen van vasten, door bijvoorbeeld alleen groenten te eten, het zogenaamde Daniël vasten.

Je zou denken als je geen ervaring hebt met vasten dat je na 10 dagen niet eten omkomt van de honger. Maar het is zo dat na een dag of 2 tot 3 je lichaam automatisch overgaat op een ander bewustzijn niveau. Hierdoor ebt een gevoel van honger weg en voert in de regel juist energiek en vredig gevoel de boventoon.

“Ik kwelde mijzelf door te vasten, mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste.” (Psalm 35:13)

Door te vasten toon je je nederig voor God en maak je je in daad afhankelijk van Hem, waardoor een eenheid met God kan ontstaan. De energie die je nodig hebt komt uit Gods Geest en die kan je dingen brengen die je nooit in aards voedsel zult vinden!

In Mattheus 17 staat een verhaal waarin Jezus ons zelfs leert dat een ongelovige jongen die bezeten is door boze Geesten enkel bevrijding zou kunnen ontvangen door bidden en vasten.

“Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.” (Mattheüs 17:21)

Jezus geeft hiermee eigenlijk aan, dat voor sommige van onze gebrokenheden, of diepste pijnen we ons herstel enkel bij eenheid met God kunnen vinden. Door jezelf totaal afhankelijk van God te maken, door te vasten, en te bidden tot God, wordt de Geest in jou één met God en kan God 100% Zijn werk doen in jou. Dus niet jou werken en inspanning, maar jouw eenheid met God is wat jou als Christen uiteindelijk zal herstellen en geestelijk zal laten groeien tot leeft in de vreugde, vrede & liefde die God al vanaf jouw geboorte voor jou voor ogen had! Hoe gaaf is dat!

Tijdens het vasten is het goed om je toe te wijden aan gebed. Vasten gaat eigenlijk altijd samen met bidden. Het is goed om tijdens jouw vastenperiode dus samen te komen met een aantal christenen vanuit je netwerk of kerk. Zeker wanneer je voor het eerst vast is dit absoluut niet verstandig dit alleen te doen!

“Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden.” (Ezra 8:23)

“Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.” (Nehemia 1:4)

Bidden en vasten is dus naast dat het voor jou unieke persoonlijke relatie met God allereerst een heel belangrijk fundament legt ook een manier om te strijden voor anderen.

Daarnaast heeft vasten nog een heel belangrijk doel. Dit doel wordt weleens vergeten te benoemen en zie je soms in andere religies meer onder de aandacht komen onder het vasten dan in het Christendom en daar schaam ik me als christen voor.

“Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,           en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?” (Jesaja 58:7)

Bovenstaand vers staat na vers 6 die we aan het begin van dit artikel lazen en lijken onomstotelijk aan elkaar verbonden, toch worden ze vaak los van elkaar behandeld.

Vasten heeft ook als doel om je bewust te zijn van de rijkdom waarin god jouw laat leven, dat God jouw overvloed geeft. Je mag je bewust zijn dat je meer krijgt dan dat je nodig hebt en er mensen zijn die God niet kennen en in daardoor in armoede leven of God wel kennen maar alsnog om welke reden dan ook in armoede leven of niemand hebben die naar ze omziet.

Er zijn religies waar ze het geld dat ze besparen door te vasten collectief aan armen schenken. Zelf spreek ik uit bewogenheid uit dat mijn verlangen zou zijn dat naast al het mooie wat bidden en vasten met onze persoonlijke en unieke relatie met God, ons herstel en onze genezing kan doen we ook in de periode van vasten onze focus en gebed mogen richten op het omzien naar armen, weduwen, wezen en iedereen die niemand heeft die naar hem of haar omziet.

Sinds 2004 heeft Herman Boon een bidden & Vasten bediening die door vele Christenen reeds is bezocht. Wil je meer informatie over dit onderwerp of eens onder ervaren begeleiding bidden & vasten ervaren dan zou je de website van zijn bediening eens kunnen bezoeken: https://biddenenvasten.nl/

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?