Jouw Bolwerken neerhalen

Jouw Bolwerken neerhalen

“Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” (2 Korinthe 10:3-5)

Onze strijd tegen satan vechten wij in de geestelijke wereld. Daarom zijn de wapens die wij in moeten zetten ook geestelijk.

Om het visueel te maken zou je de man die later koning David werd voor je kunnen zien als kleine iele jonge man. Klaar om het op te gaan nemen tegen de grote gespierde en in pantser geklede reus Goliath. Misschien voel jij je ook weleens zo in situaties in je leven, alsof bij voorbaat je al verloren lijkt als je het plaatje van de situatie voor je ziet, kortom je ziet een tal van beren op de weg.

Met God aan jou kant ben jij als de iele David en kun jij elke reus verslaan! Geloof en overgave zijn hierbij de sleutel! Geloof in en overgave aan God, want zolang jij controle houdt en het probeert te doen, ontneem je God de kans het voor jou te doen! Je mag uitstappen in geloof en je zult zien dat De Vader altijd precies op de juiste tijd voor je zal zorgen.

In 2 Korinthe wordt over valse redeneringen gesproken, deze zou je ook fantasie, verzinsels, gedachtes, ideeën, of redeneringen kunnen noemen.

De werkelijke strijd vindt dus plaats in ons denken! Satan is voortdurend bezig om situaties rondom jou heen te creëren die jouw gedachte zullen beïnvloeden (En dit natuurlijk ook bij mensen om jou heen). Op deze manier bouwt satan systematisch bolwerken.

De satan kan jouw gedachten niet lezen, maar kent jou manier van reageren op zaken en kan jou uitspraken horen en het is dus makkelijk voor hem om op een gevoelig plek in je denken te drukken omdat hij wel kan raden wat er daarna in je hoofd gaat gebeuren.

Bij een mens werkt het zo dat we eerst iets denken en erna pas iets voelen. Dus als jij in een situatie terecht komt als het genoemde voorbeeld met David en je denkt “Ojee dit ga ik verliezen, ik ga dood!” Dan reageert jouw gevoel hierop en zul je waarschijnlijk doodsangsten uitstaan.

Door dat gevoel lukt het je van niet tot Het Woord van God te komen, te bidden en Het Evangelie echt te omarmen en mogelijk ben je zo bang dat je troost zoekt in iets anders en Zonde doet.

Terwijl we uit het echte verhaal weten dat het geloof van David in God zo groot gegroeid was, door zijn positieve ervaringen met God dat hij geloofde dat God hem zou helpen overwinnen en hij dat dus dacht, dat levert een heel ander gevoel op!

“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” (Filippenzen 4:8)

Helaas kunnen we als mensen niet tegelijk 2 tegenovergestelde dingen tegelijk denken, maar we kunnen wel kiezen om bewust een negatieve gedachte te verjagen en te vervangen door een positieve.

Hierin zal de eerste stap waarschijnlijk zijn dat je jezelf meerdere keren per dag herinnert dat de kans groot is dat de satan je rot gedachtes probeert te laten hebben.

De tweede stap zal wat langer duren, omdat gedachtepatronen vaak al langer aanwezig zijn en eigenlijk een kwestie van nieuw gedrag aanleren zijn, anders leren denken is een kwestie van geduld en moeite.

Maar God heeft jou een Geest van kracht gegeven, die jouw geduld en wilskracht zal inblazen telkens als jij Hem erom vraagt in gebed.

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?