Jouw Gebed

Jouw Gebed

Gebed is natuurlijk jou persoonlijke en unieke gesprek met God! Hierin mag je lekker helemaal jezelf zijn, God is je papa, die je heeft geschapen en wil natuurlijk dat jij je veilig en vertrouwd voelt bij Hem.

Ik herinner me dat toen ik net tot geloof was gekomen, ik soms echt moeite had met de eindeloze liefde van God. Soms benauwde het me, ik wilde dan hard wegrennen en werd boos op God. Maar eindigde uiteindelijk steeds vaker huilend op mijn knieën. God had alle geduld met me en liet me boos doen, klagen, wegrennen en weer terugrennen en zo kwamen we samen bij de kern! Hechtingsangst. God heeft me letterlijk geleerd te praten en uiteindelijk me te verbinden en binden!

Maar als je bid wil je natuurlijk effectief bidden, je wilt resultaat als je voor iets strijdt toch? Iemand vertelde me over een voorganger die steeds weer bad maar keer op keer geen gehoor op zijn gebed zag of kreeg, hoe kon dit?

Natuurlijk is het logisch dat we wel realistisch bidden, naar Gods wil dus ? Als je bid voor een relatie waarin je partner je slaat moet je je afvragen of dat wel ooit Gods wil gaat worden.

Maar wat zegt Jezus erover?

“Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.” (Mattheüs 6:7)

Dat is duidelijke taal van Jezus en begrijpelijk want de Vader weet allang wat wij verlangen voor we het bidden, het uitspreken in gebed zet ons geloof en dus het ontvangen vrij! Daarvoor zijn niet veel woorden nodig!

Dus in principe is het voldoende om je gebed te beginnen met bijvoorbeeld, lieve Vader, Vader God, of wat je prettig vindt. Maar weet God daarna dat je tegen Hem spreekt en is het onnodig om elke zin Hem daaraan te herinneren.

Verder zegt Jezus ons: “Maar dan hoeven jullie mij niets meer te vragen.” (Johannes 17:23)

En dit is de sleutel in Gebed! Jezus legt hier duidelijk uit dat wanneer we iets willen vragen dat we dat dus aan de Vader moeten doen en niet aan Hem! In het voorbeeld van de voorganger, bleek deze al jaren tot Jezus te bidden wanneer deze iets vroeg! Met als gevolg dat de voorganger de Vader negeerde en dus eigenlijk zijn relatie met de Vader. Zodat God de Vader ook geen gebed had om te verhoren.

“Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.” (Johannes 16:23)

Doordat we gedoopt zijn in de Heilige Geest en deze dus in ons woont hebben we een “hotline” met God De Vader en kunnen we 24/7 met God in contact treden!

Maar voor verhoor van gebed wanneer we wat vragen geldt dus:

  • Heb ik hiermee me naasten lief als mezelf.
  • Bid ik: Naar de Vader, ………, In Jezus Christus naam.

Natuurlijk is dankgebed naar de Here Jezus altijd goed en het danken van de Vader voordat je iets ontvangen hebt een uiting van jou geloof in de Vader, daarmee bevestig je de ontvangst (ontvangen is iets anders als de daadwerkelijke manifestatie van je gebed).

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?