Jouw Genade

Jouw Genade

In de Bijbel kun je door het hele oude testament heen lezen, hoe God een lange weg met het joodse volk is gegaan. Ondanks Gods vrucht, geduld, en Zijn vele pogingen Zijn ware aard en liefde te openbaren bleef het volk ongehoorzaam. Ze leken, ten diepste, de liefde die God werkelijk voor hen klaar had liggen, niet te kunnen bevatten.

“Want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers. Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.” (Jeremia 7:22-23)

Het volk luisterde niet naar Gods stem en zo was het voor God onmogelijk Zijn werkelijke plan te openbaren.

Daarom vernederde God zich door de gedaante van een mens aan te nemen en blies Zijn Geest in de Persoon Jezus Christus om direct tot ons te kunnen spreken, ons voor te leven en daarmee de profetieën te vervullen.

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.” (Johannes 14:6-7)

Naast dast God de Vader, in het nieuwe testament, Zijn grootheid en Liefde laat zien door de daden, en woorden van Jezus Christus heen. Verslaat Hij Satan en de dood, die tot dan toe op aarde heerser zijn.

Jezus Christus, een man geboren zonder seksuele gemeenschap maar uit gemeenschap tussen Gods Geest en Maria en daardoor niet uit zonde geboren is (niet uit lust, e.d.), die gedurende Zijn leven gen zonde heeft gedaan, laat zich urenlang martelen, zijn huid tot op het vlees van zijn lichaam slaan, zijn hoofdhuid doorboren met een krans van doornen en zich uiteindelijk levend nagels door Zijn handen en voeten laat slaan en zo aan het kruis genageld voor jou en mij sterft. Bedenk je eens dat Jezus gewoon een lichaam had en voelde als een mens, hoe pijn Jezus gehad moet hebben, hoe vernederd Hij werd en hoe verdriet Hij moet hebben gevoeld om als onschuldige zo extreem mishandeld en vermoord te worden!

De Satan dacht op dat moment gewonnen te hebben, maar na 3 dagen wekt God de Vader, Jezus op uit de dood en ruilt daarmee de dood om voor een eeuwig leven. Je kunt het dus zien dat een lichaam sterft maar als de Geest van God in dat lichaam woont, deze Geest zich bij God mag voegen en eeuwig daar mag blijven, jou Geest dus!

De Vader nam Jezus terug op in de Hemel en liet Hem naast hem op een troon zitten aan Zijn rechterhand. Hierna werd de Heilige Geest (dat is 100% dezelfde Geest als die in de mens Jezus kwam wonen!) beschikbaar voor iedereen die Jezus erkent als zijn verlosser en redder!

Omdat het soms voor een jong gelovig iemand lastig te begrijpen is hoe dat nu zit met God als 1) Vader, 2) De mensenzoon (Jezus) en 3) de Heilige Geest en dat deze alle 3 dezelfde zijn. Leg ik het vaak zo uit. Stel je neemt water, Water kan stoom zijn, het kan vloeibaar zijn maar het kan ook ijs zijn. Het is alle 3 water, alleen de manier waarop jij het waarneemt is anders. Zo zou je dat ook kunnen zien met God.

Wil jij de kans die je geboden wordt op vergeving van alle zonde die je gedaan hebt in je leven, bewust of onbewust, een eeuwig leven bij de aller machtigste, liefste en jouw schepper en dus volledig uit de macht van satan vrijkomen? Of ben jij een Christen en kom jij regelmatig mensen tegen over jouw pad maar ben je onzeker hoe je ongelovigen kunt helpen deze kans te pakken?

Bid dan het volgende gebed hardop voor jezelf of bid het hardop en laat de persoon die de ultieme liefdevolle kans van de Vader God wil aanpakken, dit gebed nazeggen.

Lieve Vader, Ik erken u als God en Jezus Christus als uw zoon. Ik Geloof dat uw zoon, Jezus Christus, de kruisdood stierf om de wereld te verlossen en de dood heeft overwonnen door na 3 dagen op te staan uit de dood. Ik geloofd Dat Uw zoon troont aan uw rechterhand in de hemel en ik nodig uw Heilige Geest daarom uit in mijn hart, in de naam van Jezus. Amen

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?