Jouw of Onze Vader?

Jouw of Onze Vader?

Je gebedsleven is een persoonlijk iets, nergens zie je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament verplicht gebed opgedragen worden voor bepaalde rituelen. Je bent dus vrij om te zoeken naar een gebedsleven waardoor je verbonden wordt, bent en blijft met God De Vader, Geestelijke groei door ervaart en strijd in de hemelse gewesten voor anderen en jezelf.

Jezus geeft ons één gebed, zelf heb ik dit niet vaak voorbij horen komen in mijn omgeving of gemeenten die ik bezocht, terwijl het juist zo’n mega krachtig gebed is! Daarom wil ik je bemoedigen met mijn visie op wat het gebed nu eigenlijk werkelijk inhoudt.

“Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” (Mattheüs 6:9-13)

De grote kracht van dit gebed zit hem in het woord ONS – ONZE! Door dit gebed te bidden, bid jij ineens voor alle christenen op de hele wereld!

En niet om een boterhammetje. Een geleend tientje en ontkomen aan een lastige situatie… Dit gebed gaat veel dieper.

  • Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Laat uw heiligheid toenemen doordat ONS geloof in Jezus Christus toeneemt, laat een koninkrijk van EENHEID ontstaan i.p.v. kerken die spreken over EENS zijn, laat ons, christenen, doen wat U wilt, U aanbidden, voor armen, weduwen en wezen zorgen en op U gericht zijn i.p.v. op onszelf en onze dromen.

  • Geef ons heden ons dagelijks brood.

Maak ons niet arm & niet rijk maar voorzie ons met wat wij nodig hebben zowel qua voedsel & drinken & onderdak als Geestelijke voeding.

  • En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Wij spreken vergeving uit over elk persoon die wij nog iets te vergeven hebben, waardoor wij zelf het recht op volkomen vergeving beërven door het bloed van Jezus en satan dus elke grond op aanklacht verliest.

  • En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Bescherm ons tegen situaties waarin ons vlees (ziel) op de proef wordt gesteld door de satan, door ons dagelijks bewust te laten zijn van onze volledige verlossing van de satan die wij als kinderen van U mogen pakken, doordat Uw zoon voor ons aan het kruis is gestorven. Waardoor ons vlees elke dag meer zal sterven en onze geest zal toenemen en wij werkelijk verlost zullen zijn van de satan.

Dit wonderschone gebed is een prachtige wapenuitrusting voor een ander en jezelf! Een kroonjuweel dat Jezus ons cadeau gaf om te strijden voor en met elkaar in de hemelse gewesten.

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?