Jouw Rhema

Jouw Rhema

In mijn artikelen over God en de Bijbel probeer ik je mee te nemen in een weg die ik zelf met god ben gegaan. In jou weg met God is Hem gaan dienen en van alles gaan doen helemaal niet wat Hij wil van jou. Hij wil een relatie met jou en alles doen om jou te laten zien hoeveel hij van jou houdt.

Misschien ken je nog het moment dat je begon te geloven in je hart, je geloofde wel maar je wilde eigenlijk gewoon bewijs zien. Hoppa feiten voor je neus!

Wat zo mooi is aan een leven met god is als je andersom gekozen hebt om te geloven in iets wat je niet zag maar je wel op hoopt en op vertrouwd dat Zijn woord, de Bijbel je stap voor stap zal openbaren dat de Bijbel niet domweg een boekje is, maar het een schatkaart is, een liefdesbrief van Hem aan jou.

Je zou zeggen, het oude testament is van de joden en pas in het nieuwe testament is Jezus er, maar als je relatie met God dieper wordt en je meer van Hem leert zien en als je echt durft te toelaten, het begrip dat God al eeuwen of duizenden jaren ons als mensen zo zocht, maar wij het gewoonweg niet begrepen en dat Hij altijd ons al op Jezus wees, wat er zou gaan komen en wat jij dus vandaag kan hebben dan zou het op zijn minst indrukwekkend moeten zijn, als jij echt beseft dat er duizenden jaren zitten tussen de tekst die een jood opschreef en dat wat Jezus echt deed.

Ik wil je een voorbeeld geven, Jezus was er in het oude testament namelijk ook al en God gaf jou daar al de belofte die jij vandaag mag pakken!

“Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorder poort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water.  Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. (Ezechiël 47:1-12)

Toen ik dit stuk las op een bepaald moment had ik een moment dat ik ineens een droge tekst zag overvliegen in zo’n moment van, shit ik snap wat hier staat! Dit omschrijft iets dieps!

Dat noemen ze in de kerk dat een logo’s een rhema wordt, ofwel een woord, wordt levend. En ik kan niet wachten te delen wat levend werd.

Deze tekst is geschreven zo’n 593 voor Christus, je zou het een leuk verhaal kunnen vinden, maar als je nu eens probeert met me mee te gaan en vanuit je geest te lezen…

Het verhaal gaat over de tempel, de tempel waar vanuit de rechterkant een waterstroom gaat, we weten dat water in de Bijbel staat voor de Heilige Geest toch?

Nu, toen Jezus aan het kruis gestorven was en aan zijn rechter kant aangeprikt werd door een speer kwam er water uit Zijn rechterzijde, Jezus was de Tempel die stierf voor ons. Met Pinksteren werd zijn Geest uitgestort over ons en sindsdien is ons lichaam de tempel van de heilige geest toch?

Maar wat vertelt het verhaal dan verder?

Een verhaal van tot je enkels in het water staan, tot je knieën, tot een moment dat je je over moet geven aan het water en meegenomen wordt. Het voorzegt je de groei in de Heilige Geest, het proces dat we allen doormaken, waarin we ons steeds meer leren los maken van onze oude gewoonten en controle, tot het moment dat we ons laten meevoeren door die rivier die ontstaan is uit die rechterzijde van die tempel, uit Jezus!

Maar lees dan wat het zal gaan brengen! Lees dit vooral als je bang bent van oorlog, of andere angsten hebt, complotten je bang maken!

En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom.

Als jij die weg volgt hoef je geen angst te hebben! De weg die jij volgt zal enkel een weg zijn die omgeven wordt door vruchtdragende zaken, die niet opraken! Jij zal vol zijn en je zult elke maand nieuwe vrucht blijven brengen! Jou denken zal steeds weer vernieuwd worden (zoals in psalmen steeds benoemd) wauw, als je deze pakt dan pak je hoe dus het hele Woord van God een wonderschone puzzel is met beloften en voorspellingen over jouw leven!

Je vindt in dit verhaal geen maar, geen menselijke meningen, geen gezeur of negatief geëmmer, geen ik vind dat ervan, of complot gedachten, geen leegzuigende christen die een negatieve projectie van hun eigen tekort komingen op jou maken… Dit is nu eens puur wat God tegen jou zegt!

En jouw bestemming is niet de ellende op facebook geloven, of geloven dat je verlossing van een ministerie nodig hebt, maar pakken wat God je 593 voor Chr. al gaf!

De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Jij zult zo vol van zijn Geest worden dat andere opgebouwd worden door jou en zelfs door jou zullen genezen, dat is wat God zegt over jou!

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?