Jouw Tools

Jouw Tools

In mijn zoektocht in Het Woord en in het Koninkrijk van God, met als doel meer Geestelijke groei en stabiliteit te behalen, kwam ik een heleboel zaken tegen.

Ik kan er erg van genieten om de zaken die ik in het Oude Testament als religieuze handeling of wet tegenkom, in het nieuwe verbond terug te zien komen in een gelijksoortige Geestelijke manifestatie.

Een voorbeeld hiervan: In de tijd van het Pesachfeest (exodus 12) moest de vader van een gezin een lammetje slachten, het bloed hiervan opvangen in een schaal en dit met een bosje hysop (wat vertaald ook wel heilig kruid betekent) aanbrengen op de deurposten van het huis. Dit om de engel des doods buiten te houden.

In het nieuwe verbond waar Jezus als het Lam voor ons geslacht is en Zijn bloed ons heiligt kunnen we juist met de woorden uitspreken: Ik bekleed me met het bloed van Jezus, ons beschermen tegen een Geestelijke dood. Prachtig toch!

Maar welke tools heb je als Christen nu eigenlijk nog meer?

1) Beheers je spreken & spreek doordacht – “Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert plukt daarvan de vruchten.” (spreuken 18:21)

2) Zonden belijden: Zonde die niet is beleden geven de duivel het recht je aan te klagen, alleen in het Licht verdwijnen duistere zaken. – “ Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.” (Psalm 32:3-5)

3) Vergeving uitspreken: Wanneer je ervoor kiest bepaalde personen geen vergeving te schenken, of je denkt dat je dit ‘nog’ niet kunt. Wat maakt dan dat jij ‘al’ wel het recht hebt op de vergeving van God? – vergeef ons onze schuld gelijk wij onze schuldenaars vergeven.” (Mattheus 6:12)

4) Vloeken verbreken: Het woord vloek staat meer dan 150 maal in de bijbel en ik heb het dan niet over vloeken als in grof praten maar een vloek die van generatie op generatie over levens kan gaan. Zoals zonder Dood geen leven is, en zonder fout geen goed zo is er zonder vloek geen zegen. In Deuteronomium 28:15-68 staan alle vloeken die er over je leven kunnen heersen en mogelijk verbroken dienen te worden in de naam van Jezus!

5) Geestelijk strijden – Bidden is een krachtig wapen om te strijden in de Hemelse gewesten! Zorg wel dat je altijd op een juiste manier bid wanneer je iets vraagt aan God, dat is tot De Vader en in Jezus Christus naam als je effectieve gebeden wilt uitspreken die verhoort worden!

6) Lofprijs – Het aanbidden van God met de ziel ofwel het prijzen en eren van God de Vader. Het is een geweldig wapen wanneer angst of rot gedachtes zich meester van jou of een ander maken en onder de aanvallen van de duivel.

7) Aanbidding – Aanbidden is een moment van absolute persoonlijke en unieke gemeenschap met God ervaren dat eenwording, éénheid met god inhoudt en Geestelijke groei als resultaat heeft.

Bij al deze zaken gaat het God niet om de hoeveelheid en inspanning, maar zijn het oprechtheid van hart gesteldheid en eenheid met God die Geestelijke groei en dus leiding zullen hebben als resultaat en de vruchten van de Geest zichtbaar zullen zijn in/aan jou.

Bedenk bij dit alles eens aan Koning David, een man die overspel pleegde, zelfs de man van zijn minnares liet vermoorden! Maar waarvan God in zijn Woord toch zegt: Dit is een Man naar mijn hart. David gebruikte de tools van God op een oprechte wijze, schreef de psalmen vanuit het diepste van zijn hart en oprechtheid en gaf meer om wat God van hem dacht dan om zijn status of aanzien onder mensen. Hij was mens in zijn daden, maar een Man naar Gods hart.

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?