Jouw vaderbeeld

Jouw vaderbeeld

Door mijn leven heen; door het ontbreken van mijn eigen vader, of bij anderen. Heb ik veel mensen ontmoet die moeite hadden met het beeld van God als Vader.

Als jouw beeld van een vader, negatieve en rot gevoelens oproept dan kan het een hele klus zijn om je wat je totaal niet kent, of nog erger, totaal niet kunt rijmen met perfecte volmaakte liefde bij het beeld Vader.

Je weet misschien niet een wat een vader nou eigenlijk precies zou moeten of horen zijn!

Helaas werkt het vaak zo dat veel goede ervaringen de balans in ons leven kunnen laten omslaan naar een nieuw beeld op een nieuwe waarheid.

Om te begrijpen wat volgens God Woord een vader zou moeten of horen zijn benoem ik je een aantal voorbeelden van vaders en wil ik je uitnodigen, niet klakkeloos aan te nemen dat God een liefdevolle en goede vader is, maar je bemoedigen, dat je door te onderzoeken gaat ervaren dat God gewoonweg geen negatieve eigenschappen bezit en je wellicht je beeld van een vader eerst bij zult moeten stellen voor je echt begrijpt hoeveel God werkelijk van je houdt.

“Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen: Waarom heb je dat gedaan? “(1 Koningen 1:6)

Een vader die afstandelijk is, dit hoeft niet alleen door overlijden of scheiding zo te zijn maar hij kan ook prima wel aanwezig zijn maar totaal niet emotioneel betrokken zijn bij zijn gezin en de opvoeding. Hierdoor wordt er geen interesse in je getoond, je ontvangt geen knuffels of affectie. We mogen beseffen dat ook onze vaders gevormd zijn door hun verleden, terwijl we ook mogen stilstaan bij wat hun rol met ons heeft gedaan.

Door een vader die er niet is door overlijden of scheiding of door het gebrek aan vervullen van emotionele behoefte, affectie en interesse zorgt er vaak later voor dat je vooral een verstand relatie krijgt met God. Je weet ergens wel dat God van je houdt, maar God lijkt altijd op een afstand van je. Bij een vader hoort een warme, liefdevolle, betrokken en bewogen relatie. God is nooit afstandelijk!

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? ” (Numeri 23:19)

In mijn omgeving heb ik veel mensen gezien die een vader hadden die steeds weer iets beloofde. Als kind smacht je naar liefde, tijd en aandacht maar wanneer je steeds als het zover was dan te horen krijgt, ja straks of we doen het volgende keer of ik heb nu geen tijd maar binnenkort kan het wel dan voel je je afgewezen. Je vader is niet gericht op jouw behoefte en gevoelens en heeft totaal geen idee wat er speelt in jou.

Wanneer je met een vader als deze opgroeit zul je mogelijk in God weinig vertrouwen hebben. Komt God zijn belofte wel echt na? God zal wel geen interesse in mij hebben en wel belangrijkere dingen te doen hebben dan naar mijn gebed luisteren.

Jij mag leren ervaren dat God met zichzelf opofferende liefde (denk aan Jezus!) voor jou altijd alle tijd heeft, altijd beschikbaar is en het jou zo vaak wil laten ervaren tot het jouw nieuwe waarheid is!

“En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.” (Efeze 6:4)

Dan hebben we de vader die totaal dominant gehoorzaamheid eist van zijn kinderen. Zijn wil is wet en hij duldt geen tegenspraak. Een eigen wil, visie of mening worden de kop ingedrukt. Vaak kan zo’n vader uit het niet exploderen en uit zijn vel springen. Je vader is onberekenbaar en daardoor moest je altijd op je tenen lopen en deed je nooit iets goed. Je voelt je onveilig, bang en geïntimideerd.

Wanneer je hierin jouw vader herkent dan zou het niet vreemd zijn dat je God als een strenge oordelende God ziet. Hier kan ik heel kort over zijn, God is absoluut het totaal tegenovergestelde. Wanneer je je hierin herkent zou ik eigenlijk adviseren een lief echtpaar te zoeken vanuit je kerk of omgeving waarbij je je veilig voelt en liefde voelt om hiermee in gesprek te gaan, aan jou beeld over een vader valt nog heel veel herstel te behalen, wat betekent dat er nog heel veel schatten op aarde voor jou liggen als jij gaat beseffen wat voor prachtige liefdevolle geduldige vader God is. Zijn Woord zegt niet voor niets het volgende, God is Liefde en Liefde wordt prachtig omschreven:

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.” (1 Korinthe 13:4-8)

Dan is er in een wereld waar resultaten een maatschappelijke status van groter belang lijken, soms zelfs onder christenen, dan onze werkelijke roeping ook nog de vader te vinden die altijd bezig is met jou prestaties. Deze heeft altijd wel wat aan te merken wat beter had gekund i.p.v. dat hij benoemd wat er wel goed ging. Daardoor heb jij het gevoel dat je altijd beter moet, harder moet en loop je op je tenen. Je leert eigenlijk door je vader dat je waardevol bent door de dingen die je doet, hoe beter je ze doet hoe waardevoller dat je bent.

Dit kan invloed hebben op jouw relatie met God, je werkt keihard om een goed christen te zijn. Je hebt altijd het gevoel dat je nooit aan Gods eisen en plannen gaat kunnen voldoen en dat God daarom minder van jou houdt dan van andere “succesvollere” Christenen.

“Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig.” (Psalm 117:2)

God zijn genade, verlossing en genezing is niet te verdienen, Jezus heeft deze prijs betaald! Zijn genade is machtig over ons! God beoordeeld jou niet op je “fouten”, God ziet hooguit dat je nog mag leren net als elk christen dat de rest van zijn of haar leven mag, maar God kijkt bovenal vol trots naar hoe goed, uniek en mooi kind jij bent!

Ik ben nog wel meer typen vaders tegengekomen en die doen op hun beurt mogelijk weer andere dingen op het beeld God als vader, maar ik hoop dat de boodschap dat er een gevaar schuilt in dat je het beeld van je aardse vader probeert op jouw Hemelse Vader, Jouw Schepper en daardoor mogelijk nooit tot het werkelijke beeld op Zijn vaderhart zult komen aangevuurd is bij je om eens te overdenken.

Zijn hart zoekt jouwe…

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?