Jouw Volharding

Jouw Volharding

God deed mij eens een belofte door een profetesse heen dat het helemaal goed zou komen met mijn financiële problemen. Dit terwijl ik op dat moment succesvol zakenman was en echt geen cent tekortkwam. Pas 2 jaar later kwam ik heel diep in de schulden en daarna zou het nog 3 jaar duren voordat het eerste zicht op Gods belofte kwam.

Tijdens die 3 jaar was er veel beproeving van de duivel, er kwamen een tal van manieren voorbij waarmee ik snel geld zou kunnen verdienen of op een Christelijk oprechte wijze uit de schulden zou komen. En niet per se illegaal maar waarbij ik ervaarde dat het niet Gods weg was voor mijn leven. Je dan vasthouden aan Gods belofte en Zijn stem blijven volgen en dus elke andere menselijke optie afslaan deed ik uit geloof en volharding. Geloof me dit is een proces geweest dat niet makkelijk was, ik benoem dit ook niet om te pochen hoe goed ik het gedaan heb. Want ik ben er nog lang niet maar om te omschrijven hoe volharding er naar mijn idee als voorbeeld uitziet.

“Gezegend wie op de Heer vertrouwd, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels rijken tot aan de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.” (Jeremia 17:7-8)

Deze overgave in geloof in ons moet natuurlijk groeien, ons geloof moet wortelen als een palmboom, bij een palmboom zijn de wortels net zo lang & diep als dat de palmboom hoog is. Hierdoor is de boom zo stevig dat deze bestand is tegen elke storm. Dit is onze Christelijke karaktervorming.

Het ontwikkelen van wortels, zodat je geestelijke vruchten gaat dragen en je standhoudt in moeilijke tijden doe je o.a. door De Bijbel te lezen en overdenken lees je in psalm 1

“Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (Psalm 1:2-3)

Maar hoe zorgen je nu dat je volhard?
Het is heel simpel gezegd een kwestie van niet lui worden, want luiheid brengt je stilstand in je geestelijke ontwikkeling en stilstand is feitelijk achteruitgang!

“Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” (Hebreeën 6:11-12)

Elk leven kent van die periodes dat alles gedaan is, je huis is op orde, de verbouwing klaar, elke bijbel studie & kerk samenkomst is gevolgd. De kerst is achter de rug en oud en nieuw komt eraan, kortom dagen dat we neiging kunnen hebben lui in de bank te gaan hangen en denken zo, ff niks!

Maar vraag je je op die dagen ook af of God jou misschien nog iets te vertellen heeft? Of God misschien nog iets voor jou te doen heeft en of jij misschien nog iets als offer mag doen en gaan brengen ergens of in iemand investeren?

“En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.” (2 Petrus 1:5-8)

Je inzet voor God moet natuurlijk niet als een dwangmatigheid gaan voelen, zo probeer ik het niet over te brengen, maar ik probeer je te bemoedigen en aan te vuren om je bewust te zijn om in elke situatie Geestelijke luiheid te overwinnen! Wanneer ik in mijn voorbeeld van financiële problemen ingedut was Geestelijk dan had ik Gods plan waarschijnlijk niet meer zo scherp gezien en was de kans er geweest dat ik een makkelijke oplossing voor mijn problemen vanuit mijn luiheid had gepakt, waardoor ik uiteindelijk verder van God was komen te staan en waarschijnlijk in zonde gevallen.

Ik stel mezelf dan altijd voor stel dat door mijn luiheid één ziel minder tot De Heer zou zijn gekomen, hoe kwalijk zou dat zijn.

“Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen.” (2 Petrus 1:10)

We hebben kunnen dus op voorhand zelf al invloed uitoefenen of we in de toekomst de kans op zonde verkleinen of niet! Wauw hoe gaaf is dat!

Wat ik persoonlijk wel opmerkelijk vindt is dat ik in de loop der jaren vrij weinig aandacht of vermaning in de kerk heb gezien tegen broers en zussen die kampen met enorme luiheid. Wat mij betreft mogen we elkaar daarin wel meer BESCHERMEN juist omdat luiheid een open deur naar struikelen is!

Ik zou je aanmoedigen iets te zoeken, een taak in de kerk, vrijwilligers werk of iets waarmee je steeds weer met Gods uitdelen bezig bent en voor jezelf een stok achter de deur hebt niet lui te worden!

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?