Jouw Vruchten

Jouw Vruchten

Ik denk dat elk christen het wel kent, je vraagt je af of je wel op de goede weg bent, je het wel goed genoeg doet en ow je miste en afslag, ondanks dat je weet dat God je dat vergeeft vecht je tegen jezelf dat vergeven… Je wilt dat God trots op je is!

Maar hoe weet je dat nou?

“Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.” (Mattheüs 7:18)

Jezus spreekt hier over het herkennen van een goede boom aan zijn vruchten. De boom dat ben jij en de vruchten dat zijn niet de werken die vanuit jouw ziel en inspanning voortkomen. Het zijn de vruchten die jou door de Geest vormen, jouw Geestelijke karakter maken.

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wanneer je je zelf dus de vraag wilt stellen of je op de juiste weg met Jezus zit dan zou je eens kunnen vragen aan mensen rond je heen of ze jou als persoon herkennen in de vruchten van de Geest zoals hierboven genoemd. En ik denk zelf dat met een beetje zelfreflectie je zelf heel goed weet welke nog mogen groeien bij jezelf. Maar als zelfreflectie je ontbreekt dan is aan andere vragen welke van deze eigenschappen herken jij in mij een hele kwetsbare maar openbarende vraag!

“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer.” (Galaten 5:19)

Wanneer we vanuit onze ziel handelen dan komen de vruchten van het vlees naar boven, die beloven ons weinig vreugde, vrede en geluk, enkel door Gods Geest in te zetten en daarin vervolgens kracht te zoeken in bidden, vasten, avond maal en aanbidding kunnen we ons leven vanuit de ziel overzetten naar een Geestelijk leven.

De belangrijkste vrucht is de Liefde, Jezus leert ons: heb een ander lief als jezelf, je mag je dus bewust zijn dat liefde geen emotie of gevoel is maar een keuze! Zoals je de keuze hebt God wel of niet lief te hebben, heb je dit bij elk mens, inclusief jezelf! Je hoeft iemand dus niet per se aardig te vinden of blind te vertrouwen om iemand lief te kunnen hebben. De gaven om lief te hebben heeft God in je hart gelegd toen je een kind van Hem werd. Je hoeft dus ook niet te zeggen ik hou van jou om lief te hebben, de Bijbel leert ons dat jouw daden het zijn die liefhebben een feit maken.

“Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.” (1 Johannes 3:18)

Liefhebben doe je als toewijding aan God en daarmee alle kinderen die Hij gemaakt heeft.

Als je alle vruchten draagt dan lijk je op Jezus, dit kun je niet spelen of als masker gebruiken, het is een opdracht voor je leven je hart zo te laten vormen door God om zo te zijn/worden. Je punt je kracht uit de Geest en daardoor zal de wereld om jou heen een voorbeeld van Jezus zien, recht voor hun neus!

Zolang je blijf vooruitgaan in het meer lijken op Jezus pak je het doel voor jou leven, de gebaande weg. Soms denken wij dat die weg naar een bepaald punt is, in de zin van ik moet dit of dat gaan doen…  In de dimensie van God is het niet at je moet gaan doen maar wat je gaat worden!

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?