Jouw Woorden

Jouw Woorden

Voor ik dieper inga op het onderwerp jouw woorden, wil ik graag nog eens onderstrepen hoe essentieel geloof is. Dit omdat je zult zien dat geloof samen met het uitspreken van woorden een enorme kracht hebben samen.

Stel je voor, je bent volledig vol vuur voor Jezus bent en je bewust bent dat jij als Geest vervuld Christen de gave in je hebt om door de Geest in jou mensen genezing te schenken. Je komt bij een vriend of vriendin die last heeft van enorme hoofdpijn. Je legt je hand op de pijnlijke plaats en wilt genezing uitspreken in de naam van Jezus, maar je denkt; nou ik hoop dat Jezus het misschien wel wil doen of ik hoop dat ik wel goed genoeg ben om gebruikt te worden door God. Dan maakt jou twijfel of onzekerheid dat je vanuit een mate van ongeloof handelt. Zonder werkelijk geloof is het voor God niet mogelijk zich te openbaren!

Vrijmoedigheid en geloof zullen een weg openen voor God! Een gedachte als ik hoef het niet te doen maar mijn God kan dit en wil zijn liefde altijd openbaren zou dus je kunnen helpen!

Dit om even het belang van geloof te onderstrepen. Dan nu over naar het werkelijke onderwerp, de kracht van woorden. Deze is zo enorm krachtig dat je je hier erg bewust van mag zijn.

Het is een prachtig geschenk aan de ene kant, waarmee je jouw wereld en de wereld van anderen een ingrijpende positieve wending kan geven! Maar je kunt evengoed een hoop schade aanbrengen en verwoesten als je niet bewust bent dat spreken als Geest vervuld Christen wel even iets meer is dan geluid maken.

“God zei: Laat er licht zijn, en er was licht.” (Genesis 1:3)

Als wij naar Gods evenbeeld geschapen zijn en we zijn met Zijn Geest vervuld dan kunnen de dingen die jij uitspreekt dus een enorme invloed hebben!

“Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten.” (Spreuken 18:21)

Wanneer je negatieve of slechte uitspraken over jezelf doet, die niet in een lijn liggen met hoe God jou ziet, dan “vervloek” je jezelf min of meer. Bij uitspraken als: Ik ben dik, ik kan niks, ik ben lelijk, etc. plant je met boze kracht een leugen en negatief zelfbeeld! En satan hoort jou en zal in de toekomst precies van deze “pijnplekken” gebruik proberen maken. Ook zul je zelf gaan geloven in de woorden die je jezelf steeds wijsmaakt.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het negatief spreken over anderen. Om aan te geven hoeveel je hiermee kapot kunt maken schrijft Jakobus zelfs:

“Wie meent dat hij God dient maar zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en heel zijn Godsdienst is vergeefse moeite.” (Jakobus 1:26)

Roddelen, liegen, slechte zaken uitspreken, het zijn allemaal zonde en geven satan grond om jou aan te klagen en je zult er nooit mee tot een volledige eenheid met God komen.

De mooie kant van het leren “beteugelen” van je tong, waar ik zelf altijd mega vurig van wordt! Is het besef wat voor macht en kracht God jou en mij eigenlijk geeft! Besef je eens hoeveel goeds God wel niet kan doen en teweegbrengen op deze lelijke wereld door jou heen! Zolang je het doel voor ogen houdt om bij alles niet te laten zien hoe goed jij bent, maar hoe groot en goed God is en jij stelt je beschikbaar en leert te spreken vanuit de liefde van God, te bemoedigen, te benoemen wat wel goed is aan iemand, of wat iemand wel goed gedaan heeft, dan zal jij iemand zijn die het verschil gaat maken in de wereld om je heen!

Het woord beteugelen wil ik ook nog even aanhalen, omdat het zo’n prachtig woord is. Vaak heb ik ervaren dat mensen denken als ze christen geworden zijn dat ze dan niet meer boos zouden mogen worden, of dat ze niet kritisch of sceptisch zouden mogen zijn of zelfs provocerend. Maar dat kan prima! Jezus wordt soms heel boos in de Bijbel: Was u maar nooit geboren adderengebroed! (Wat nageslacht van een slang betekent wat een verwijzing naar de satan is). Dat is nogal wat, wat Jezus daar zegt!

Het gaat erom wat je toespreekt en hoe je het toespreekt! Demonen en boze geesten mag je bestraffend toespreken. Mensen, broers en zussen mag je in liefde terecht wijzen. Jezus was vaak met ontferming bewogen, wanneer je iemand of een kerk zaken ziet doen die andere letterlijk schaden dan mag je best hiervoor opkomen en dat hoeft niet op een liefelijke wijze, maar doordacht met je doel voor ogen.

Hoe kun je de kracht van woorden nu gebruiken voor jezelf?

De satan brengt je graag in situaties, waarvan hij weet dat die je ziel raken. En zolang deze blijven werken zal hij deze streken blijven uithalen. Door hiertegen te gaan strijden met jou woorden zal hij de eerste keer misschien lachen, maar satan verdoet niet graag zijn tijd, dus als iets niet meer lijkt te werken dan zal hij snel afdruipen en ik geloof dat jij en de Geest in jou een stuk krachtiger, sterker en meer geduld hebben dan dat ongeduldige leugenaartje.

Wanneer je dus bijvoorbeeld moeite hebt met boosheid, angsten, sociaal contact aangaan, etc. en je voelt dat je onrustig wordt en last begint te krijgen van jouw moeite dan kan je hier alleen of samen met andere hardop tegen gaan proclameren:

Jezus heeft deze (boosheid, angst, etc.) weggenomen, het heeft geen macht meer! Het heeft geen plaats meer in mij! Satan verdwijn achter mij in Jezus naam!

Je zult merken dan Gods Geest je helpt en jij dit nooit alleen hoeft te doen en die ervaring is gaaf! Je zult steeds vuriger gaan spreken, met steeds meer overtuiging, tot je opmerkt dat satan inderdaad verdwenen is, net als je last!

En wat jij voor jezelf hebt leren doen, dat kun je natuurlijk vanuit jouw eigen ervaring weer voor anderen doen! Hoe gaaf werkt de cirkel van liefde van God!

Op deze manier bouwen we ons Christelijke karakter… Elk christen moet deze strijd leren strijden en we moeten allemaal veel strijden leveren.

Zeker in de wereld van vandaag groeien veel mensen op in kapotte en gebroken gezinnen met afwezige ouders, zaken als buitenechtelijke seks, druks & drank misbruik, seksueel misbruik, mishandeling, occulte zaken en andere slechte invloeden zijn aan de orde van de dag in de wereld. Ook religie kan een hoop zaken die door mensen bedacht zijn en dus niet door God als een kerkelijk trauma in mensen planten en daarmee mensen geestelijk ernstig verwonen.

“Mensen groeien op als een stad met verwoestte muren.” (Spreuken 25:28)

Het proclameren zoals ik hiervoor beschreef, zou je kunnen zien als een nieuwe laag op jouw geestelijke muur bouwen. En zo bouw jij samen met God langzaamaan, stap voor stap een muur van bescherming, vreugde, vrijheid en vrede om jou hart!

Zelf geniet ik mega van het geschenk dat God ons geeft, dat onze woorden heel erg mogen bijdragen aan het herstel van anderen. Jouw woorden kunnen oprecht bijdragen aan het herstellen van de muur van iemand anders!

Gewoon door je te richten op Jezus in iemand! Wie je ook tegenkomt op welke plek en in welke situatie ook. Er is altijd wel iets van Jezus te vinden in iemand en dat mag je altijd eren. Er zijn altijd mooie en positieve dingen te vinden aan mensen. Een bemoediging van een gebroken of gewond persoon kan goud zijn. Soms heeft iemand misschien wel jaren gestreden om weer buiten te durven komen en sociaal te durven zijn, hoe mooi is het dan als jij “toevallig” iemand prijst omdat je die spontaan noemt.

Spreekt de woorden van liefde en bemoediging uit de Bijbel, tegen jezelf en een ander en zet de satan schaakmat!

Christelijke Kleding
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?