Van Jouw Vloek naar Jouw Zegen

Van Jouw Vloek naar Jouw Zegen

Je leert in de Bijbel dat zonde die jij doet gevolgen kunnen hebben voor jezelf, je naasten zoals bijvoorbeeld je kinderen. Zo kun jij ook negatieve gedachtes, gevoelens en gebeurtenissen ervaren die voortkomen uit zonde van je ouders of de ouders van je ouders.

“Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. Als ze mij haten.” (Deuteronomium 5:9)

Het woord Vloek komt meer dan 150 maal in de bijbel voor en is dus een serieus onderwerp te noemen. Ik heb weleens Christenen horen spreken dat vloeken niet langer van toepassing zouden zijn, ik deel die visie zelf niet. Dit o.a. het een onrealistische balans zou veroorzaken in een tegenstelling balans, zonder goed geen kwaad, zonder licht geen duisternis en zonder vloek geen zegen.

Ik geloof dat we door de Goddelijke omwisseling, doordat Jezus de prijs betaalde voor onze zonde en wij dus zijn vrijheid ontvangen, we vrijgekocht zijn van de vloek van de wet.
“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is eenieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” (Galaten 3:13-15)

En vloek is zelden op een individu, in de meeste gevallen rusten vloeken op generaties, families of gemeenschappen. Vloeken worden daarbij van generatie op generatie overgegeven zoals we al konden lezen. Tenzij er natuurlijk actie wordt ondernomen om een vloek te verbreken, maar hiervoor zou je natuurlijk eerst moeten herkennen en erkennen of er een vloek van kracht is.
Hoe weet je nu of er een vloek van kracht is in je leven, dat is niet iets wat zo één, twee, drie te benoemen is. Wel zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat er een rede is om aan te nemen dat er een vloek van kracht is, hiervan zal ik er een paar noemen.

Wanneer er 2 of meer van de onderstaande zaken door de generaties heen veelvuldig voorkomen in je familie is de kans aanwezig dat er een vloek actief is. Het zou dan goed zijn om dit met een Geestelijk stabiele leider waarin je vertrouwen hebt (vanuit je kerk of in elk geval de gewone wereld) hier eens over te spreken.

– Emotionele/Mentale breakdowns (dit kunnen angst, paniek, burn-out, dwang, heftige stemming wisselingen, etc. zijn o.a.)
– Chronische & erfelijke ziekten.
– Herhaaldelijke miskramen, doodgeboren kinderen & menstruatie problematiek.
– Zelfmoord & onnatuurlijke dood.
– Scheidingen of verwijderingen uit het gezin (een patroon hiervan).
– Terugkerende financiële tekorten.

Om vloeken te verbreken is het goed om zonde van voorgeslachten te achterhalen (hielden ze zich bezig met occulte zaken, deze ze zonde, etc.) en deze vervolgens dan ook te belijden. Als gebed voorbeeld kunt je altijd bidden:
Lieve Vader in de Hemel, Ik wilde de zonde van…. Belijden en voor uw troon der genade brengen in de naam van Jezus Christus en elke vloek of zonde last die mijn leven bindt doorsnijden en bedekken met het bloed van Jezus Christus en in de vrijheid gaan staan die u mij geschonken heeft door uw Zoon tot uw glorie in Jezus naam, Amen.

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?