Vrouwen behoren te spreken, profeteren & bedienen als God dat van ze vraagt!

Vrouwen behoren te spreken, profeteren & bedienen als God dat van ze vraagt!
vrouwen-horen-te-spreken

Vrouwen behoren te spreken, profeteren & bedienen als God dat van ze vraagt!

We Zijn allen één in Christus! Voor God is er geen verschil tussen man & vrouw!

“Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden.” – Galaten 3:28

Onder dat er regelmatig discussie voorbijkomen of dat vrouwen nu wel een bediening als spreker, diaken of profeet en je daar als (jong) gelovige dame weleens helemaal van in de war zou kunnen raken, zou ik je willen bemoedigen om je vooral niet van de wijs te laten brengen door wat mensen zeggen, maar vooral bij alles wat je doet Gods stem te volgen!

Om je toch te bemoedigen dat God het echt met elke vrouw ziet zitten, wil ik deze toelichting schrijven en wat misstanden de wereld uit helpen! Mij lijkt de bovengenoemde tekst uit Galaten overduidelijk, voor God is er geen verschil voor degene die in Christus Jezus zijn. Omdat eenieder die gedoopt is met Zijn Geest en geschapen is vanuit dezelfde goddelijke natuur, voor God natuurlijk een even bruikbaar en kostbaar kind is geworden.

“Doe de groeten aan Priscilla en Aquila die, net als ik, voor Christus Jezus werken.” (Romeinen 16:3)

“Priscilla en Aquila hoorden hem. Zij namen hem mee naar huis en legden hem uit wat er allemaal met Jezus was gebeurd en wat dat betekende. “(Handelingen 18:26)

“Ik wil Phebe bij u aanbevelen. Zij is een fijne zuster, die veel goed werk in de gemeente van “(doet. Ontvang haar zoals het gelovigen past. Zij dient dezelfde Heer als u.” – Romeinen 16:1-2

In Bovengenoemde verzen spreekt Paulus over de Bijbellerares Priscilla en de Voorganger Phebe, dus het mag duidelijk zijn dat Paulus zelf net als God geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen die in hun roeping/bediening wandelen.

Maar hoe komt het dan dat er zoveel kerken zijn die zeggen dat vrouwen niet mogen spreken of in bepaalde taken mogen?

De grootste oorzaak of bron hiervoor lezen we in een brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe:

“Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.” (2: 1 Korinthe 15:34-35)

Vaak wordt deze tekst volledig uit zijn context getrokken en gebruikt om aan te tonen dat vrouwen dus niet mogen spreken, maar zoals ik hierboven laat zien (en dan bespaar ik je nog vele voorbeelden vanuit het oude testament waarin God vrouwen gebruikt als profeet e.d.), is dat geen principe van God. God spreekt zichzelf ook nooit tegen, dus waarom staat dit er dan.

Je moet je voorstellen dat in de tijd waarin Paulus deze brief schreef de samenkomsten er nog heel anders uitzagen dan zoals die er vandaag uitzien. In die tijd bracht elk lid van de gemeente wel iets in tijdens de samenkomst. Een profetie of boodschap werd dat getoetst door andere leden door bijvoorbeeld het stellen van vragen.

Je kunt je voorstellen dat wanneer een man iets in zou brengen in de samenkomst wat hij van God had ontvangen te delen en zijn eigen vrouw zou hem overladen met moeilijk vragen dan zou ze haar eigen man in verlegenheid kunnen brengen en zelfs domineren.

Het is natuurlijk niet bijbels om je eigen man “voor paal” te zetten, hierop wijst Paulus mijns inziens in dit vers.

De andere tekst die gebruikt wordt is de volgende:

“Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden.” (1 Timotheüs 2:12)

Deze tekst is een brief van Paulus aan een zeer jonge Timotheüs, die de gemeente in Eese dient te leiden, wat niet altijd meevalt. Je kunt dit als een stuk in de brief zien waarin Paulus hem een bemoediging geeft dat hij niet over zich heem moet laten lopen door de oudere dames in de gemeente die hem wellicht weleens willen uitleggen hoe dat hij zaken moet aanpakken als jong broekie.

Kortom, laat je niet van de wijs brengen door mensen, maar luistern naar God die jou roept. Jezus zegt immers:

“Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” (Mattheüs 9:37-38)

 

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?