Waarom dragen christenen T-shirts met bijbelteksten erop?

Waarom dragen christenen T-shirts met bijbelteksten erop?
Verhoog Jezus

Waarom dragen zoveel christenen T-shirts met bijbelverzen of citaten erop, zoals “Jezus is Heer” of “God is liefde”?

De meeste christenen zijn zo enthousiast over de dingen die Jezus voor hen heeft gedaan, dat ze ze op alle mogelijke manieren willen verkondigen. Een T-shirt is eenrichtingsverkeer! Jezus is Heer en alles wat Hij zei is waar! Christenen willen eenvoudig Jezus en Zijn naam verheerlijken.
Laat deze gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, in de vorm van God, het niet als roof beschouwde om aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf onbetrouwbaar maakte, de vorm aannam van een dienaar en binnenkwam de gelijkenis van mannen.

En gezien als een mens, vernederde Hij Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood toe, zelfs de dood aan het kruis.

Daarom heeft God Hem ook hoog verheven en Hem de naam gegeven die boven elke naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen, van degenen die in de hemel en van degenen op aarde en van degenen onder de aarde, en dat elke tong zou moeten belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader…

Doe alles zonder te morren en te twisten, opdat u onberispelijk en onschadelijk zult worden, onberispelijke kinderen van God te midden van een krom en verdorven geslacht, onder wie u schijnt als lichten in de wereld, vasthoudend aan het woord des levens, zodat Ik mag mij verheugen op de dag van Christus dat ik niet tevergeefs heb gerend of tevergeefs heb gezwoegd.
(Fil. 2:5-11,14-16)

De samenleving promoot dingen en mensen die niet zo wonderbaarlijk, krachtig of perfect zijn als Jezus. Waarom zou je Hem niet promoten?

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?