Jouw Taak!

Jouw Taak!
jouw taak

Al voor de Wet van Mozes en het Evangelie, in de tijd van de aartsvaders. Was er een duidelijke taak voor iedere gelovige. Vandaag de dag lijkt deze taak meer een bijzaak geworden die vaak niet verder gaat als ik bid voor je. Ook wordt uit onbegrip en veroordeling de nood gewoon keihard genegeerd.

“Wie zijn ogen sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen” (Spreuken 21:13)

Uit deze spreuk blijkt het karakter van God en dit zal verderop in spreuken nog verder gaan als degene die de arme niet helpt zelfs een goddeloze genoemd wordt.

Persoonlijk ben ik in mijn Christelijke leven zowel financieel enorm rijk geweest als dakloos zonder inkomen en het heeft me best groot verdriet gedaan vast te moeten stellen in mijn leven dat ook in de wereld van “Godskinderen” ik volop geprezen werd toen ik veel tiende betaalde, geld weggaf, etc.… Toen werd ik wel omarmt en zelfs op een voetstuk geplaatst, ook al was ik geestelijk een loeder!

Maar jaren later toen ik in mijn puurheid in echte verdrukking kwam zag ik die mensen niet, dan mag je vaak blij zijn met ik bid voor je of zelfs afwijzing. (Ik heb ook natuurlijk wel liefde & steun gehad van hele lieve mensen).

Maar ik voel het toch een beetje als mijn taak om je mee te geven dat je voor God toch van grotere waarde bent als jij hulp biedt en daadwerkelijk wat doet voor armen, weduwen en wezen.
Want ik lag op straat in mijn slaapzak en had Jezus om tegenaan te kruipen, maar wat nou als je die niet hebt?

Ik hoorde eens een Christen zeggen, Hem help ik niet! Hij is dakloos omdat hij verslaafd is! Waarop ik hem vroeg: Straf en veroordeel jij daarmee niet iemand mee die slaaf is? Slaaf van zijn meester verslaving? Slaaf word je niet uit vrije keuze maar iemand niet helpen terwijl je dat wel kan is wel een vrije keuze, waarover denk je dat God verdrietiger is? De slaaf of jou?

“Een rechtvaardige erkent de rechte van de armen, een goddeloze is daar blind voor.” (Spreuken 29:7)

De Vader vraagt ons nergens in het ons beijveren te oordelen over de oorzaken van armoede bij mensen.
Je hebt wel wijsheid gekregen om te handelen met een verslaafde, geef hem geen geld of drugs of drank maar wat is er mis met liefde, tijd, aandacht, een tas boodschappen, onderdak of whatever?

Er zijn vanzelfsprekend ook meer dan genoeg gelovigen die heel veel bijdragen aan de goede zaak.
Armen, weduwen en wezen voelen zich vaak eenzaam, minderwaardig of hebben een gebroken hart. Hierdoor vervreemden ze zich vaak van andere mensen. Alleen Gods Liefde kan deze mensen herstellen en daar gebruikt hij zijn geld voor waarover jij rentmeester mag zijn samen met jouw tijd en talenten.

Stel je voor dat we een baby van één jaar midden op de markt van jouw woonplaats leggen in een deken als wees gewoon als dakloos! Denk je nou is in dat er honderden mensen langs dat huilende kind lopen, druk met hun werk, de verbouwing, druk, druk, druk…. En ze roepen terloops, ik bid voor je hoor!
Dat is mijn ervaring terwijl ik op straat sliep als Christen, maar nu heb ik God, stel je eens voor als iemand God niet eens kent!

Een gebroken mens sluit af en kan geen liefde meer ontvangen en dus ook niet meer geven, als wij ons laten gebruiken door God om deze mensen wel te laten herstellen dan zullen zielen herstellen en deze weer liefde kunnen geven en het Koninkrijk van God pas een echt opwekking doormaken.

“Onthield ik aan de armen ooit waar ze om vroegen, liet ik de ogen van de weduwen versmachten? At ik mijn brood alleen, deelde ik het niet met de wezen.” (Job 31:16-17)

Job beleid in dit vers een zonde die hij niet eens gedaan heeft maar voor het geval dat hij zou zijn vergeten te hebben omgezien naar iemand, het lijkt dus een fundamentele verplichting voor Job.
Vanzelfsprekend bedoel ik dit stuk vanuit bewogenheid en liefde, misschien raakt het jou? En denk je ja ik heb altijd een smoes en roep altijd dat ik druk ben met verbouwen, of andere ego zaken en besef me dat ik best iemand een bed zou kunnen geven of een tas boodschappen en ik meer mag leren verdelen van wat ik heb.

Gods is trots op jou als Hij jou zijn Liefde ziet doen!

admin
Posted on:
Post author
× Hoe kan ik je helpen?